Anna brändisi
näkyä

LOGISTIGO

OTA YHTEYTTÄ

KIRJAUDU

LOGISTIGO

Autamme brändejä parantamaan myymälänäkyvyyttään tehokkaiden esillepanokokonaisuuksien avulla sekä toteutamme yrityksille toimivat kalusteratkaisut.

KUSTANNUSTEHOKAS

EKOLOGINEN

AIKAA SÄÄSTÄVÄ

PALVELUMME

Myynninedistämis- ja markkinointimateriaalien

LOGISTIIKKA

Varastointi
Kokoonpano
Logistiikka
lue lisää

Myynninedistämis- ja markkinointimateriaalien

TUOTANTO

Puutuotanto
Muovituotanto
Metallituotanto
Pahvi- ja muut tuotteet

Yrityksille ja yhteisöille

KALUSTETUOTANTO

Myynninedistämiskalusteet
Julkikalusteet
Erikoiskalusteet
lue lisää

MIKÄ ON LOGISTIGO?

OIKEAT MATERIAALIT - OIKEAAN AIKAAN - OIKEASSA PAIKASSA
Suomen Logistigo on keskittynyt kampanja- ja myynninedistämismateriaalien tuotantoon, hallintaan ja logistiikkaan. 

Hoidamme kampanja- tai myynninedistämismateriaalisi aina esillepanon suunnittelusta kampanjan lanseeraukseen asti.

Huolehdimme materiaalien laadunvalvonnasta, varastoinnista, varaston seurannasta ja toimituksista sovitun aikataulun mukaisesti.

Näin palvelumme auttoi Marimekkoa tehostamaan myymälänäkyvyyttä

case Marimekko

Logistigo toteutti yhteistyössä Marimekon kanssa keräilykampanjan, joka jalkautettiin K-Citymarketeissa ja
K-Marketeissa.  Palveluun kuului yhteensä 490 displayn suunnittelu, tuotanto lisäosineen sekä
toimitus Marimekon varastolle Vantaalle.

Kampanjan suunnittelu

Tarkan suunnittelun tarkoituksena on välttyä turhilta harha-askelilta ja varmistaa että suunnitelmat edistyvät asiakkaan toivomaan suuntaan.

Tässä projektissa asiakas lähetti listan kampanjaan kuuluvista myyntituotteista, sekä tuotemäärän, joka tulisi mahtua esillepanoon. Myymäläkaluste suunniteltiin näiden reunaehtojen puitteissa.

Kalusteet ja telineet suunnitellaan aina ensin paperilla. Tämän jälkeen toteuttamiskelpoisuus testataan 3D -mallin avulla. 

Prototyypin valmistus

Prototyypin valmistus on Logistigon lisäpalvelu, joka auttaa asiakasta hahmottamaan esillepanoa
kokonaisuutena, sekä testaamaan esillepanon toimivuutta käytännössä.

Prototyypin avulla testaamme valittujen materiaalien soveltuvuutta esillepanoon ja näemme nopeasti
mahdolliset puutteet tai kehityskohteet. Erityisen tärkeää on esillepanon piikkien ja hyllyjen kantavuuden
testaaminen, jotta tuotteiden paino ei rasita rakennetta liikaa. Marimekon telineeseen painoa kertyi noin
70 kiloa, jonka vuoksi telineen materiaaliksi valittiin kestävä puurunko. Prototyypin avulla voitiin nähdä todellinen lopputulos siitä, miltä kampanja näyttäisi myymälässä.

Hyvä suunnittelu mahdollistaa pitkän käytettävyyden. Marimekon kampanjassa käytetty rakenne ja
runkomoduulit sopivat uudelleen käytettäviksi myös tulevissa kampanjoissa moduulien
muunneltavuuden ansiosta.

Projektin läpimenoaika ja tulokset

Marimekon projekti aloitettiin tammikuussa 2020 ja valmis kampanja saapui myymälöihin Citymarketien
osalta elokuussa 2020 ja K-Marketien osalta lokakuussa 2020. Tavanomainen suunnittelusykli on tämän kaltaisella projektilla noin 4-6 kuukautta.

Asiakkaan kommentit

”Logistigo toimi esimerkillisesti kampanjan telineiden suunnittelussa, toteutuksessa ja toimituksissa.
Yrityksellä oli hyvä tuntemus Marimekon tarpeista ja erityisesti meidän asiakkaamme tarpeista, johon
telineet suunniteltiin. Ratkaisut erilaisiin esille tulleisiin lisätarpeisiin löytyivät ketterästi ja samalla
asiakaspalvelu toimi ajallaan. Kokemus näkyi kaikessa tekemisessä.”

Lea Aarinen-Koski
Head of Global Wholesale
Marimekko Corporation

EKOLOGISTEN MYYMÄLÄRATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ

Logistigo tarjoaa ainoana Suomessa myymälätelineiden elinkaaripalvelua, jonka avulla myymälä muutoksen yhteydessä vaihdettavat myymäläesillepanot kierrätetään uudelleen brändättäväksi. Esillepanoon kuuluvat myymäläkalusteet keräillään myymälästä, tarkastetaan, ehostetaan ja uudelleen brändätään.

Palvelu maksimoi kustannustehokkuuden, optimoi ekologisuuden sekä lyhentää telineiden toimitusaikoja myymälään.

Kuinka esillepanojen
uudelleen brändäys eli 
"Kotiin kutsu" toimii?

Kampanjan päätyttyä Logistigo huolehtii myymälätelineiden noudosta takaisin varastolle, jossa ne tarkistetaan, huolletaan ja uudelleen brändätään seuraavaa kampanjaa varten.

Kotiin kutsu -palvelun hyödyt:

Uudelleen brändättävät ja muunneltavat myymälätelineet säästävät valmistuksen raaka-aineita. 

Ekologinen ratkaisu auttaa myös parantamaan brändimielikuvaa kuluttajien silmissä.

Palvelun kustannushyödyt ovat helposti todennettavissa.

STEP BY STEP

ONNISTUNEEN KAMPANJASUUNNITTELUN ASKELEET

Meidän vinkkimme onnistuneeseen 
kampanjatoteutukseen

KAMPANJAN AIKATAULUTUS JA LAAJUUS

STEP 1
Millä aikataululla ja mihin sesonkiin kampanja toteutetaan?
Onko kampanja toistuva?
Kuinka moneen myymälään kampanja tulee esille?
Kampanjan tyyli / sesonki?
Kampanjatuotteiden lukumäärä?
Tarvittava hyllymäärä?
Sijainti myymälässä (hyllymalli)?

SUUNNITTELEMME ESILLEPANON KANSSASI

STEP 2
Tuotteiden / tuoteperheiden lukumäärä
Tuotteiden koko vaikuttaa vaadittavaan tilaan sekä esillepanon rakenteeseen eli kantavuuteen.
Esillepanon sijainti myymälässä
Tuotteiden sijainti myymälässä vaikuttaa esillepanoratkaisuun, mieti onko esillepanosi esimerkiksi keskilattialla?
Esillepanon moduulit
Muunneltavuudella lisää vaihtoehtoja esillepanoon
Tuotteiden sijoittelu eli hyllytys
Tuotteiden sijoittelun suunnittelu auttaa edistämään myyntiä

LISÄPALVELUNA
PROTOTYYPIN VALMISTUS

STEP 3
Lisäpalveluna tarjoamme mahdollisuuden valmistuttaa suunnitellusta esillepanosta prototyypin. Prototyypin avulla voimme helposti testata rakenteen toimivuuttta käytännössä.

LOGISTIIKKA JA VARASTOINTI

STEP 4
Kampanjan toimitus myymälään sekä Kotiin kutsu -palvelu.
Kampanjasi tuotteet
oikeassa paikassa, oikeaan aikaan!

SEURANTA JA RAPORTOINTI

STEP 6
Myynnin ja varastosaldon seuranta
Raportointi

ANNA BRÄNDISI NÄKYÄ

Erotu joukosta jo tänään!
ota yhteyttä
NETTISIVUJEN TOTEUTUS:
pencildatabaseleafhistory